ສິ້ນ ໄໝ

  • Finishes

    ສິ້ນ ໄໝ

    ການຮັກສາພື້ນຜິວແມ່ນພື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸຍ່ອຍເພື່ອປະກອບເປັນຊັ້ນທີ່ມີມາຕຣິກເບື້ອງຂອງຄຸນລັກສະນະກົນຈັກ, ກາຍະພາບແລະເຄມີຂອງຊັ້ນພື້ນຜິວຂອງຂະບວນການ.